Fastlege

Bytte av fastlege skjer via Fastlegekontoret. Ring NAV Helsetjenesteforvaltning, tlf. 81059500, eller benytt linken www.nav.no  og gå inn på ”Finne din fasltlege”.

Ved flytting til tidligere bostedskommune innen 3 år har du rett til plass hos tidligere fastlege. Barn under 16 år har rett til samme fastlege som foreldrene, selv om legens liste er stengt.