Om Snertingdal Helsesenter

Vi er 4 hyggelige leger/helsesekretærer som jobber på Snertingdal Helsesenter.
Helsesenteret flyttet til nye lokaler den 23 februar 2009.
Vi har totalt 1500 pasienter, og har nå fått laget nye tjenester, som SMS og internett for enkel kontakt med oss.

Vanlige konsultasjoner varer 20 minutter.
Vedrørende resepter kan passient ta kontakt med en av våre helsesekretærer, dette vil da senere bli kontrollert av lege.

               
       
Southiya Vasanth
Christina Grandalen
Anne Baksetersveen
Karin Baksetersveen
 
Allmenmedisin
Allmenmedisin Praktiker
Helsesekretær
Helsesekretær
 

Om helsestasjonen.

Helsestasjonen ligger i samme bygget som Snertingdal helsesenter.
Helsestasjonstjenester ligger under virksomhetsområdet Barn og familie.
Helsestasjonen skal gi helsefremmende og forebyggende tjenester for gravide, barn og ungdom.

Smittevern:

Vaksinasjon og rådgivning ved reiser, influensavaksinasjon og tuberkulosekontroll. Timebestilling.

Snertingdal helsestasjon 611 58 620